top of page
Image by Matthew Smith

Den stromů ve světě

„Den stromů“ je svátkem ve více než čtyřiceti zemích a jeho datum se liší podle doby, kdy je vhodné vysazovat v daném státu stromy – většinou se jedná o jarní a podzimní měsíce

První zdokumentovaný svátek sázení stromů je ze španělské vesnice Mondoñedo v roce 1594. Místo nazývané „Alameda de los Remedios“ a je stále osázené lipami a jírovci.

V malé španělské obci Villanueva de la Sierra se konal první Den stromů novodobé historie. Sázení stromů jako svátek inicioval v roce 1805 místní kněz s nadšenou podporou všech občanů. („The History of Arbor Day“ at the Arbor Day Foundation. Accessed on April 26, 2013.)

foto 27.JPG
foto 28.JPG

Americký den stromů
vznikl v USA ve státu Nebraska jehož krajina byla přibližně před 150 lety popisována jako krajina „bez stromů“. Až jeden z prvních osadníků v této oblasti – J. Sterling Morton začal v okolí svého domu pěstovat různé druhy stromů, keřů a květin. Povoláním však nebyl zahradník, ale novinář a vydavatel prvních novin v tomto americkém státě. A právě noviny využil k tomu, aby vyzval své spoluobčany k následování jeho příkladu – k pěstování stromů. Vysvětlil jim, že stromy zastavují větrnou erozi půdy a poskytují stín před pálícím sluncem. Svým nadšením dokázal strhnout velké množství lidí a zrodil se tak „The Arbor Day“ – Den stromů, který připadl na 10. dubna 1872. V tento den bylo oficiálně vysázeno přes milion stromů a o dva roky později byl nebraským guvernérem R. W. Furnasem vyhlášen první oficiální Den stromů, který připadl na 22. dubna – na den narozenin J. S. Mortona. („The History of Arbor Day“ at the Arbor Day Foundation. Accessed on April 26, 2013.)

Globalizaci Dne stromů inicioval Birdsey Northrop z Connecticutu v USA, který v roce v roce 1883 navštívil Japonsko a doručil ve své zprávě Arbor Day (Den stromů) jako nástroj pro zlepšení kvality života v obci. V tom stejném roce, americká asociace lesnictví jmenovala Northropa předsedou výboru pro propagační kampaň a šíření Arbor Day na celostátní úrovni. Jeho zásluhou se nadšení pro Arbor Day rozšířilo do Austrálie, Kanady a do Evropy.
Dnes je na světě spousta organizací jako je Trees for the Future; One Tree Planted; National Tree Day a další, které si kladou za cíl podporovat zalesňování.

22D.JPG
bottom of page