top of page

PODPOŘ SPRÁVNÉHO BROUČKA

Díky vysázeným stromkům v našich lesích, více než šedesát tisíc korun pro Světlušku

Po roční pauze připravila společnost LESCUS Cetkovice další ročník akce zaměřené na výsadbu nových lesů, které z důvodu sucha a poškození lýkožroutem smrkovým uhynuly a musely být vykáceny. Za každý vysazený stromek v rámci akce se společnost zavázala přispět Nadačnímu fondu Českého rozhlasu s projektem Světluška 3 Kč. Celkově se podařilo zasadit více než 20 tisíc sazenic. 

Sázení se uskutečnilo ve čtvrtek 7. a pátek 8. října a probíhalo na třech místech – u Ledče nad Sázavou, u Velkých Opatovic a v Bruntále.

Pro obnovu lesa byly použity především listnaté dřeviny s nejvyšším zastoupením dubu a buku a dále jehličnaté dřeviny u nichž dominovala borovice. Na vhodných stanovištích byl v menší míře použit i smrk. Snahou je vytvářet druhově pestré lesy, které budou schopné více odolávat změnám klimatu a novým chorobám či škůdcům.

IMG_8474.jpeg
Opatovice3.jpg

Účelem akce bylo především seznámit účastníky s aktuálním děním v našich lesích, podpořit obnovu lesů, které jsou aktuálně důležité především pro plnění mimoprodukčních funkcí lesa (půdoochranná, vodohospodářská, rekreační atd.) a pomoci ještě o něco víc tím, že podpoříme Světlušku, která pomáhá nevidomým lidem.

Sázení probíhalo za odborného dozoru a pomoci personálu společnosti LESCUS Cetkovice, který účastníkům vysvětlil, jak se výsadba provádí a po celou dobu sázení byl nápomocen jak při organizaci, tak při vlastním kopání jamek. Dobrému výsledku akce pomohlo především zapojení několika základních a středních škol a účast dalších dobrovolníků. Celkem se do sázení zapojilo okolo 450 účastníků. 

DSC_0981.JPG
DSC_0896.JPG

I přes deštivé a chladné počasí, které bylo první den, se díky velkému pracovnímu úsilí všech účastníků podařilo celkem vysadit 20 150 nových stromečků.

Všem, kteří se do akce zapojili, pomohli při její realizaci, podpořili naši snahu, a především vysazovali stromky pro Světlušku, patří velký dík..

Fotografie

bottom of page