Každý strom, ať už roste v lese nebo stojí jako solitér, plní řadu nepostradatelných funkcí

1

Stromy poskytují ...

… domov a útočiště pro velkou škálu nejrůznějších organizmů a jsou velice důležitou součástí mnoha přírodních i umělých ekosystémů, jež vytváří i životní prostředí pro lidi.

2

... chrání ...

… půdu a stíní, čímž propouští méně slunečního záření a v noci zabraňují rychlé ztrátě tepla z půdního povrchu. Ochlazují své okolí a zvyšují vzdušnou vlhkost. Mají nezastupitelný význam při koloběhu vody a váží na sebe CO2 (jeden z tzv. skleníkových plynů). Také omezují proudění větru a zachycují prach i mikroorganismy z ovzduší. Stromy tak ovlivňují celé klima a současně vytváří jedinečné mikroklima pro své okolí.

3

... produkují ...

… hlavně, kyslík bez něhož by nebyl život na Zemi, a dřevo, jež je ekologickým a obnovitelným materiálem s všestranným použitím. Jejich plody jsou zdrojem potravy pro řadu dalších organismů včetně člověka. Květy stromů produkují pyl a ze sladkých šťáv vytváří hmyz medovici. Dále se ze stromů využívá kůra, proutí, chvojí apod. Opad listů a jehličí obohacuje půdu a živý vánoční strom je nejen symbol, ale má i určité kouzlo.

4

... tvoří ...

… krajinu a její typický ráz. Většina lidí si to možná ani nepřipouští a vnímá to jako samozřejmost, ale kulturní a estetický význam stromů je neocenitelný.